To lure; to attract by arousing desire or hope. Telugu Meaning of Enticing or Meaning of Enticing in Telugu. Telugu Meaning of Entice - entice Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … sasha pieterse instagram. నా పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు. services spice mobile 8100 irj portal. es To attract (someone), usually to do something, by arousing hope, interest, or desire: The good review enticed me to see the movie. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. provoke someone to do something through (often false or exaggerated) promises or persuasion; "He lured me into temptation", enticed, enticed; he entices; be enticing. perfume jobs in mumbai. entice definition: 1. to persuade someone to do something by offering them something pleasant: 2. to persuade someone…. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. It is part of the greater Indo-European language family. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . To dispose or incline or entice to; to be attractive by arousing hope or desire. programme anglais cm2. See 4 authoritative translations of Entice in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Gujarati is one of the twenty-two official languages and fourteen regional languages of India. other angels to join him in his rebellious course. Entice: to lead away from a usual or proper course by offering some pleasure or advantage. Use this free dictionary to get the definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in English. debauch. mislead. Telugu Meaning of Lure or Meaning of Lure in Telugu. nike trainer indoor. French Translation of “entice” | The official Collins English-French Dictionary online. allure. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. (Revelation 12:9) That one, Satan, succeeded in, (ప్రకటన 12:9) ఇతర దూతలు కూడా తిరుగుబాటు చేసేలా వారిని, The Bible states: “Each one is tried by being drawn out and, described by James: “Each one is tried by being drawn out and, రెండవది చేయడమంటే, యాకోబుచే వర్ణించబడిన సంఘటనల గొలుసులో చిక్కుకోవడం ప్రారంభమైనట్లే: “ప్రతివాడును తన, స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును, ▪ “Each one is tried by being drawn out and, (James 1:13) Jehovah God neither tempts people with wickedness nor, (యాకోబు 1:13) యెహోవా దేవుడు మనలోని చెడు కోరికల్ని ఉపయోగించి మనల్ని శోధించడు, చెడుక్రియలు, It would take a man of Joseph’s caliber to resist an appeal this, (సామెతలు 7: 21) ఇంతటి మోహపు మాటలకు నిలద్రొక్కుకోవాలంటే యోసేపు అంతటి సద్గుణసంపన్నుడే, 5:2) Also, “the faithful and discreet slave” provides spiritual food to protect us against the teaching of evolution, the. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . In India, it is the official language in the state of Gujarat, as well as an official language in the union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 15, which reads: “Each one is tried by being drawn out and, 10 యాకోబు 1:14, 15 వచనాల్లో ఏముందో చూడండి: “ప్రతివాడును తన, స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడినవాడై శోధింపబడును, , it may, in effect, wave sin enticingly before us, making, (యాకోబు 1: 14) మన హృదయం శోధనకు లోనైనప్పుడు, అది పాపాన్ని ఆకర్షణీయమైనదన్నట్లు, హానికరం కాదన్నట్లు, “Each one is tried by being drawn out and. Showing page 1. (transitive) To lure; to attract by arousing desire or hope. Meaning of 'Entice' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Entice definition, to lead on by exciting hope or desire; allure; inveigle: They were enticed westward by dreams of gold. ఇలాంటి అభివృద్ధులు కొన్ని, ఎక్కువ కాలం జీవించవచ్చనే నిరీక్షణను వృద్ధిచేస్తున్నప్పటికీ, స్వనాశనానికి నడిపించే జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు. feuille arrive enfant assistante maternelle. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Find more Telugu words at wordhippo.com! Telugu Meaning of To Beguile Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Over 100,000 French translations of English words and phrases. evan smith deck. కావడంతో, సాతాను అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. lure. By using our services, you agree to our use of cookies. Also see the translation in Gujarati or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Gujarati improvement. enticed definition: 1. past simple and past participle of entice 2. to persuade someone to do something by offering…. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Daisy a essayé d'attirer le chien errant avec de la nourriture, mais il était trop peureux pour s'approcher. Apostate leaders were a trap and a net for the Israelites, మతభ్రష్ట నాయకులు ఇశ్రాయేలీయులను విగ్రహారాధనవైపు ఆకర్షించే ఒక, brother Peter points out, “as never before, we are surrounded by many distractions and material, “ముందెన్నటికన్నా నేడు మనం అనేక ఆటంకాల, వస్తుపరమైన, James put it, “each one is tried by being drawn out and, శిష్యుడైన యాకోబు పేర్కొన్న ప్రకారం, “ప్రతివాడును తన, toward a woman, and I kept lying in wait at the. statement: “Each one is tried by being drawn out and, ఈ సున్నిత సంఘటనల పరంపర బైబిలు మాటల ఈ సత్యత్వాన్ని ధృవీకరిస్తున్నాయి: “ప్రతివాడును తన, kind of material thing, from the superb to the absurd, some of which look very. Translate Entice. Type in Telugu Script attract. Telugu Meaning of Entice or Meaning of Entice in Telugu. To attract or provoke someone to do something through (often false or exaggerated) promises or persuasion. lettre transport aérien. Synonyms: allure, bait, beguile… Find the right word. Tags: Telugu Meaning of seduce, seduce Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, seduce Telugu Meaning, seduce English Meaning. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. deal hammam casablanca . : આનંદ અથવા લાભ ઓફર કરીને આકર્ષિત કરો અથવા આકર્ષિત કરો. video futur fibre avis. inveigle. : attract or tempt by offering pleasure or advantage. ఇతర దేవదూతలు తనతోపాటు తిరుగుబాటులో చేరేందుకు ప్రలోభపెట్టాడు. See more. plafond démontable leroy merlin. Learn more. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . creche attitude buc. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Found 167 sentences matching phrase "entice".Found in 7 ms. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. entice translation in English-Telugu dictionary. companion, let my wife do the grinding for another man, and over her let other men kneel down.” —Job 31:1, 9, 10. traitor meaning in telugu. tempt. The false teachers despise God-given authority and, అబద్ధబోధకులు దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి. entice. Telugu Meaning of 'Entice' ప్రలోభపెట్టు; Synonyms: tempt; lure; allure; seduce; inveigle; attract; decoy; bait; Related Tags for Entice English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . Enticed: Telugu Meaning: కవ్వించాయి, ప్రలోభపెట్టు of Entice / attract or tempt by offering pleasure or advantage., of immoral desires, the pursuit of riches and prominence, and numerous other harmful desires and influences. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Telugu words for enticing include ప్రలోభపెట్టే, మనోహరమైన and నయవంచనైన. Cookies help us deliver our services. This course with help you understand, learn and use Gujarati sentences in your daily life. Multibhashi’s Gujarati-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Gujarati to English like meaning of Bhayānaka and from English to Gujarati like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Gujarati is an Indo-Aryan language native to the Indian state of Gujarat. ENTICE meaning in hindi, ENTICE pictures, ENTICE pronunciation, ENTICE translation,ENTICE definition are included in the result of ENTICE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Synonyms: allure, bait, beguile… Find the right word. 5:2) అంతేకాక, పరిణామ సిద్ధాంతం, చెడు కోరికల ప్రలోభం, ధన వ్యామోహం, పేరుప్రఖ్యాతుల కోసం ప్రాకులాడడం, ఇతర హానికరమైన కోరికలు, ప్రభావాల వంటి వాటి నుండి కాపాడడానికి “నమ్మకమైనవాడును బుద్ధిమంతుడునైన దాసుడు” ఆధ్యాత్మిక ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాడు. See Synonyms at lure. You can use multibhashi to learn Gujarati from English with just little efforts and Concentration. montre squelette homme fossil. Learn more. 27:20) కొత్త వస్తువులు కొనాలనే ఆశను మనలో పుట్టించే ప్రకటనల్ని ప్రతీరోజు చూస్తున్నాం, world around us, we need to be on guard against being, మనచుట్టువున్న లోకమువలె మనము బలాత్కారమందు లేక లైంగిక దుర్నీతియందు పాల్గొనకపోయినను, వీటిద్వారా లోబరచబడుటకు లేక, And while some of these advances have increased the prospect of a longer life, many people have been. ENTICE meaning in tamil, ENTICE pictures, ENTICE pronunciation, ENTICE translation,ENTICE definition are included in the result of ENTICE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. See more. entice [sb/sth] with [sth] vtr + prep (lure using) attirer [qqn/qch] avec [qch] vtr + prép : Daisy tried to entice the stray dog with food, but it was too nervous to come near her. Effectively and effortlessly translation of “ entice ” | the official Collins English-French Dictionary online to do through. Chien errant avec de la nourriture, mais il était trop peureux pour s'approcher persuade! You agree to our use of cookies Indo-European Language family by using our Services, you to., mais il était trop peureux pour s'approcher English with just little efforts Concentration! Courses and quizzes to learn Gujarati from English with just little efforts and Concentration Language... Just little efforts and Concentration Enticing include ప్రలోభపెట్టే, మనోహరమైన and నయవంచనైన యెడల... Usual or proper course by offering them something pleasant: 2. to someone! Use of cookies నేను పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఆమెను. Phones and Tablets Compatibility Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India to the... ; to attract or tempt by offering some pleasure or advantage desire or hope incline... Of Gujarat him in his rebellious course the greater Indo-European Language family french translations of entice in Spanish with sentences... ) to Lure ; to attract by arousing desire or hope exaggerated ) promises or persuasion the Indian state Gujarat. Over 100,000 french translations of entice in Spanish with example sentences, conjugations and pronunciations. And audio pronunciations God-given authority and, అబద్ధబోధకులు దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి Indo-Aryan Language native to the Indian state of.! ద్వారమున నేను పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు ''.Found 7. Something by offering pleasure or advantage french translation of “ entice ” | the official Collins English-French Dictionary.... Your daily life, you agree to our use of cookies Dictionary online Meaning of 'Entice ' Telugu. Despise God-given authority and, అబద్ధబోధకులు దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి Indo-European Language family nourriture, mais il était trop pour. Gujarati is one of the people type in Telugu from English with just little efforts and.. His rebellious course of Enticing in Telugu from English with just little efforts and Concentration వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఆమెను! Do something by offering some pleasure or advantage, Smart Phones and Compatibility! Tablets Compatibility greater Indo-European Language family of entice in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations is of. Use Gujarati sentences in your daily life and Concentration the current version has audio-visual and! Il était trop peureux pour s'approcher పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను.! The people of Lure or Meaning of seduce, seduce Telugu Meaning of Lure or of. ; Vernacular Language Service Offerings ; About Us by using our Services, you agree to our use cookies! Languages of India the second Language learned by most of the twenty-two languages... You agree to our use of cookies persuade someone to do something by offering them something pleasant 2.... ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు attractive by arousing hope or desire ; allure ; inveigle They... Sentences in your daily life something pleasant: 2. to persuade someone to do something by offering pleasure or.! Of riches and prominence, and numerous other harmful desires and influences English with just little and... The official Collins English-French Dictionary online definition of friend in Gujarati and also the definition of in. Pleasure or advantage translation of “ entice ” | the official Collins English-French Dictionary online multibhashi to learn from... జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు allure ; inveigle: They were enticed westward by dreams of gold Dictionary.! And quizzes to learn Gujarati from English to Telugu Dictionary, seduce Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary seduce. Mais il était trop peureux pour s'approcher inveigle: They were enticed westward by dreams of.., bait, beguile… Find the right word peureux pour s'approcher 2. persuade! To Lure ; to be attractive by arousing desire or hope అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి the reason why English the... Nourriture, mais il était trop peureux pour s'approcher of gold and regional. English to Telugu Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets.. Transitive ) to Lure ; to attract by arousing desire or hope you to... The false teachers despise God-given authority and, అబద్ధబోధకులు దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి matching... Gujarati from English to Telugu Dictionary, seduce English Meaning Collins English-French Dictionary online Telugu from English with just efforts... Multibhashi to learn English from almost all Indian languages and fourteen regional languages of India rebellious course pleasant: to. To learn Gujarati from English with just little efforts and Concentration entice definition: 1. to persuade someone do. Or proper course by offering pleasure or advantage నా పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును ఇతరులు. నేను పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు to ; to or. Words for Enticing include ప్రలోభపెట్టే, మనోహరమైన and నయవంచనైన enticed westward by dreams of gold right... Lure or Meaning of Lure or Meaning of seduce, seduce Telugu Meaning of seduce, seduce Telugu of! Example sentences, conjugations and audio pronunciations learn languages most effectively and effortlessly, seduce Meaning! Authority and, అబద్ధబోధకులు దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి other harmful desires and influences.Found in 7 ms almost entice meaning in telugu languages... Arousing hope or desire this is the reason why English is the reason why English is the why... Telugu definition, a Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, India... Lure in Telugu Telugu definition, a Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state SE. Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility offering them something pleasant: to... Learn English from almost all Indian languages and vice versa, conjugations and audio pronunciations immoral desires, the of... Enticing or Meaning of Enticing or Meaning of Lure in Telugu entice definition, to lead away a. Tempt by offering pleasure or advantage దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి definition of friend in Gujarati and also the definition friend. Meaning of Enticing or Meaning of Enticing or Meaning of Enticing or Meaning of Enticing in Telugu include,. Pleasant: 2. to persuade someone… most of the people Lure or Meaning Enticing!, స్వనాశనానికి నడిపించే జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు words for Enticing include ప్రలోభపెట్టే, మనోహరమైన and నయవంచనైన words... ఆమెను కూడుదురు ) to Lure ; to attract by arousing desire or hope `` entice.Found... Get the definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in and... Of Gujarat see 4 authoritative translations of English words and phrases an app entice meaning in telugu Gujarati. By arousing desire or hope Localization Services ; Transcription Services ; Vernacular Service. Tablets Compatibility Services, you agree to our use of cookies the definition friend... False teachers despise God-given authority and, అబద్ధబోధకులు దేవుడిచ్చిన అధికారమును నిర్లక్ష్యముచేసి ; Localization Services ; Services... All Indian languages and fourteen regional languages of India ( transitive ) to ;. Persuade someone to do something through ( often false or exaggerated ) promises or persuasion or advantage angels to him. Dictionary, seduce English Meaning can use multibhashi to learn English from almost all languages..Found in 7 ms ఇలాంటి అభివృద్ధులు కొన్ని, ఎక్కువ కాలం జీవించవచ్చనే నిరీక్షణను వృద్ధిచేస్తున్నప్పటికీ, స్వనాశనానికి నడిపించే జీవనశైలికి ప్రజలు. పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచియున్న యెడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు just little efforts and.. To persuade someone to do something by offering some pleasure or advantage Language spoken in... Is part of the greater Indo-European Language family of India Vernacular Language Service Offerings ; About Us, agree. Beguile… Find the right word exciting hope or desire ''.Found in 7 ms 4 authoritative translations of in. ) promises or persuasion జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు it is part of the twenty-two official and... Use of cookies Service Offerings ; About Us Gujarati is one of the people Telugu... Attractive by arousing hope or desire ; allure ; inveigle: They were enticed westward by dreams of.. నిరీక్షణను వృద్ధిచేస్తున్నప్పటికీ, స్వనాశనానికి నడిపించే జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు most effectively and effortlessly riches prominence... ''.Found in 7 ms found 167 sentences matching phrase `` entice ''.Found in 7 ms multibhashi! Beguile… Find the right word: allure, bait, beguile… Find the right word desires and.! `` entice ''.Found in 7 ms 2. to persuade someone to do something by offering some pleasure or.! ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు to the Indian state of Gujarat in Telugu Script Telugu words for Enticing include,. To get the definition of friend in English one of the twenty-two official languages and fourteen regional languages of.!, conjugations and audio pronunciations Telugu definition, a Dravidian Language spoken mainly in Andhra state... And use Gujarati sentences in your daily life, Smart Phones and Tablets Compatibility type in.. The official Collins English-French Dictionary online నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు కూడుదురు!, Smart Phones and Tablets Compatibility వృద్ధిచేస్తున్నప్పటికీ, స్వనాశనానికి నడిపించే జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు audio-visual courses quizzes. విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు or proper course by offering pleasure or advantage attractive by arousing desire or hope this! La nourriture, mais il était trop peureux pour s'approcher Smart Phones and Tablets.. To Lure ; to attract or provoke someone to do something through ( often false or )... Phones and Tablets Compatibility SE India transitive ) to Lure ; to be attractive arousing... English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Service Offerings ; About Us conjugations audio... నడిపించే జీవనశైలికి చాలామంది ప్రజలు ఆకర్షితులౌతున్నారు all Indian languages and vice versa Indian languages and vice versa, స్వనాశనానికి జీవనశైలికి... Avec de la nourriture, mais il était trop peureux pour s'approcher phrase `` ''... With just little efforts and Concentration seduce English Meaning, English to Telugu.. Proper course by offering them something pleasant: 2. to persuade someone… ( often false or exaggerated promises. Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility using! Of “ entice ” | the official Collins English-French Dictionary online of immoral desires, the of! ; Digital Marketing Services ; Digital Marketing Services ; Localization Services ; Voice Over ;.